ENNEAGRAM önismereti rendszer

Az emberi karakterek tipusai és magatartásmintái

 
<<< Előző írásKövetkező írás >>>

Teszt: karakterek jellemző kijelentései I.


Menj végig a kijelentéseken és jelöld ki azokat, amelyeket inkább érvényesnek tartasz magadra nézve. A teszt nincs időhöz kötve, ráérsz. A százalékban kifejezett eredményt az oldal alján találod. Amely pontban a legmagasabb pontszámot érted el, az lesz a karaktered.

Fontos: a program nem rögzíti és nem őrzi meg az eredményt. Az oldal bezárásakor vagy újrahívásakor az addigi válaszok és pontszámok törlődnek. Ha meg akarod őrizni az elért pontszámokat, neked kell valamilyen módon elmenteni (képernyőmentés, lejegyzés, stb.).

Az egyes kijelentései

 1. Nagy erőfeszítéssel törekszem hibáim kijavítására.
 2. Sok bosszúságot okoz, hogy a dolgok nem úgy mennek, mint kellene.
 3. Utálom elvesztegetni az időmet.
 4. Gyakran vádolom magam, hogy nem csinálom jobban a dolgokat.
 5. Sokszor a legkisebb hiba elronthatja az egész munkát
 6. Nehezemre esik lazítani és „játékosnak” lenni.
 7. Sokat foglalkoztat a személyemet és másokat ért kritika.
 8. Többet aggodalmaskodom, mint mások.
 9. Szinte kényszerítve érzem rá magam, hogy becsületes legyek.
 10. Néha puritán vonásokat érzek magamban.
 11. Nagyon fontos számomra, hogy igazam legyen.
 12. Gyakran érzem, hogy az idő sürget; kifutok az időből, pedig még olyan sok mindent kell tennem.
 13. Szükségét érzem, hogy időm nagy részéről számot tudjak adni.
 14. Könnyen válhatnék aggályossá, vagy már az is vagyok.
 15. Könnyen azonosítom magam a gonosz ellen harcoló kereszteslovaggal.
 16. Valóban bosszant, ha valami nem igazságos.
 17. Szinte kényszert érzek, hogy állandóan javítsam magam és jobban csináljam, amit teszek.
 18. Úgy érzem, tökéletesnek kell lennem, hogy az emberek szeresse­nek es elfogadjanak.
 19. Gyakran bénítólag hat rám, hogy nem vagyok olyan, amilyennek kellene lennem, és mások sem azok.
 20. A dolgokat helyesnek, vagy helytelennek, jónak vagy rossznak látom.

A kettes kijelentései

 1. Sok ember rászorul segítségemre és nagylelkűségemre.
 2. Büszkébb vagyok a másoknak tett szolgálatokra, mint bármi másra.
 3. Szükségem van arra, hogy fontos legyek mások életeben. Szere­tem, ha másoknak szükségük van rám.
 4. Sokan érzik magukat közel hozzám.
 5. Rendszerint dicsérni szoktam másokat.
 6. Szeretek másokon segíteni, ha látom, hogy bajban, vagy nehéz helyzetben vannak.
 7. Szinte kényszerítve érzem magam, hogy segítsek másokon, akár tetszik, akár nem.
 8. Az emberek sokszor jönnek hozzám vigasztalásért és tanácsért.
 9. Sokszor túlterheltnek érzem magam mások rám hagyatkozása miatt.
 10. Nem érzem azt, hogy sokféle szükségletem lenne.
 11. Néha úgy érzem, hogy mások nem értékelik eléggé, amit értük tettem.
 12. Szeretem magam közel érezni másokhoz.
 13. Néha úgy érzem, hogy mások áldozata vagyok, mintha kihasználtak volna.
 14. Szeretni és szeretve lenni a legfontosabb dolog az életben.
 15. Az érzelmi momentumok fontosak számomra.
 16. Úgy érzem, megérdemlem, hogy valakinek az életében én legyek az első, hiszen annyit tettem érte.
 17. Másokról gondoskodó személynek gondolom magam.
 18. Szabad időmet gyakran mások segítésére fordítom.
 19. Gyakrabban keresem meg barátaimat, mint ők engem.
 20. Szeretek másokról gondoskodni.

A hármas kijelentései

 1. Szeretek mindig tevékenykedni.
 2. Szeretek csoportban dolgozni, és jó csoporttag vagyok.
 3. Precizitás és szakértelem jellemez.
 4. Velem született képesség, hogy a dolgokat megszervezzem és kivitelezzem.
 5. A siker szó sokat jelent számomra.
 6. Szeretem a világos célokat és szeretem tudni azt, hol állok a célok elérése útján.
 7. Szeretem munkám előrehaladását kimutatásokban és más külső jelekben látni.
 8. Mások irigyelnek azért, hogy milyen sokat teljesítek.
 9. Fontos számomra, hogy sikeresnek tartsanak.
 10. Döntéseket  hozni nem jelent problémát számomra.
 11. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, olykor kompromisszumot kell kötnünk saját normáinkkal.
 12. Visszaemlékezve, inkább a múlt sikereire gondolok, mintsem a balsikerekre.
 13. Utálom, ha azt mondják, hogy amit csinálok, nem jó és nem hoz eredményt.
 14. Szívesebben veszek részt valami beindításában, mint a folytatásában.
 15. Jól tudnék terveket népszerűsíteni.
 16. Annyira azonosítani tudom magam munkámmal, vagy szere­pemmel, hogy elfelejtem, ki vagyok.
 17. Úgy vélem, hogy fontosak a látszatok.
 18. Úgy érzem, sok teljesítményt kell felmutatnom, hogy az emberek észrevegyenek.
 19. Hajlamos vagyok a tolakodó rámenőségre.
 20. Sokat számítanak az első benyomások.

A négyes kijelentései

 1. A legtöbb ember nem tudja értékelni az élet valódi szépségeit.
 2. Szinte kényszerítő erejű nosztalgiát érzek a múlt iránt.
 3. Próbálok könnyednek és természetesnek látszani.
 4. Mindig vonzódtam a szimbólumokhoz.
 5. Senki nem érez olyan mélyen, mint én.
 6. Mások sokszor nem képesek megérteni, mit érzek.
 7. Szeretek jó és minőségi munkát végezni.
 8. A környezet nagyon fontos a számomra. Nagyon szeretem a színházat, gyakran képzelem magam színpadra.
 9. Hajlamos vagyok rá, hogy túl sokat foglalkozzam a szenvedés, az elválás és a halál gondolatával.
 10. Könnyen át tudom venni a környezetemben levők hangulatait.
 11. Mélyebben érint a kapcsolatok megszűnése, mint a legtöbb embert.
 12. Rokonszenvezem a tragikus bohóc szerepével, aki a könnyein keresztül mosolyog.
 13. Azzal vádolnak, hogy tartózkodó és zárkózott vagyok.
 14. Magasságok és mélységek között hányódom. Vagy nagyon fenn vagyok, vagy nagyon lenn. Középen nem érzem jól magam.
 15. Az emberek azzal vádolnak, hogy túl drámaian fogom fel a dolgokat. De nem értik igazán, amit érezek.
 16. A művészetek és a művészi kifejezés nagyon fontos számomra, mint érzelmeim szabályozói.
 17. Fontosnak tartom a magasan fejlett stílusérzékemet.
 18. Gyakran vádolnak azzal, hogy túlságosan drámai vagyok a kapcsolataimban.
 19. Szeretem, ha a külső megjelenésem különlegesen természetes.
 20. Sokszor félreértik érzelmeimet.

Az ötös kijelentései

 1. Érzéseimet meg szoktam tartani magamnak.
 2. Arra támaszkodom, amim van, és mindent összegyűjtök, amire szükségem lehet.
 3. Nem tudok könnyed társalgásban ügyesen részt venni.
 4. Szeretek szintetizálni, és egybevetni a különböző elgondolásokat.
 5. Lebénulok, ha zavarba hoznak, vagy ha azt kérdezik, hogy érzem magam.
 6. Sok privát időre és nyugodt helyre van szükségem.
 7. Másokra hagyom a kezdeményezést.
 8. Sokszor inkább a háttérből figyelem az embereket.
 9. Magányos típus vagyok.
 10. Csendesebb vagyok, mint mások. Sokszor megkérdezik, mire gondolok.
 11. Nehezemre esik kérni, ha valamire szükségem van.
 12. Ha felmerül egy téma, szeretem azt először alaposan kidolgozni, azután beszélem meg másokkal.
 13. Nagyon nehéz számomra a jogaimat hangoztatni.
 14. Problémáimat gondolkodással igyekszem megoldani.
 15. Megfelelő távlatból szeretem nézni a dolgokat, mindent figyelembe véve.
 16. Gyakran vádolom magam, ha hibázok.
 17. Hajlamos vagyok rá, hogy fukarkodjam idővel, pénzzel és önmagammal.
 18. Nagyon bosszant, ha nem kapom meg a pénzem ellenértéket.
 19. Halkan szoktam beszélni és az emberek gyakran kérik, hogy beszéljek hangosabban. Ez bosszant.
 20. Jobban szeretek kapni, mint adni.

A hatos kijelentései

 1. Alapvetően „középutas” ember vagyok.
 2. A csoportomhoz való lojalitás nagyon fontos számomra.
 3. Nagyon nehezemre esik ellentmondani annak, amit a tekintély mond.
 4. Minden döntés előtt igyekszem széleskörűen informálódni, hogy biztos legyek benne, jól felkészülten döntök.
 5. Hosszú időre van szükségem, hogy valamire elhatározzam ma­gam, mert egészen fel kell tárnom a lehetőségeket.
 6. Gyakran eltűnődőm: elég bátor vagyok-e megtenni, amit kell.
 7. Sokszor kínoznak kétségek.
 8. Szeretek nagyon biztos lenni a dolgomban, mielőtt teszek vala­mit.
 9. Határozott törvények nélkül nagyon nehéz megmondani, hogy mit fognak tenni az emberek.
 10. Hajlamos vagyok rá, hogy kötelesség- és felelősségérzésből csele­kedjek.
 11. Szeretek megadott határok között dolgozni.
 12. Bennem nagyobb a veszélyérzet, mint másokban.
 13. Hajlamos vagyok arra, hogy válasszak melyik oldalra álljak, és izgat, hogy mások hol állnak.
 14. Hajlamos és érzékeny vagyok az ellentmondások felismerésére.
 15. Jobban szeretem a pontosan meghatározott, mint a nyitva ha­gyott dolgokat.
 16. Gyakran tapasztalatom, hogy másokat a szerint értékelek, hogy „fenyegetést” jelentenek-e számomra, vagy nem.
 17. Az “okosság” (megfontoltság) nagyon fontos erény számomra.
 18. Úgy tűnik, állandóan a félelmeim ellen kell küzdenem.
 19. Úgy tűnik, többet foglalkozom azzal, hogy megvédjem magamat, vagy a helyzetemet, mint más emberek.
 20. Gyakran képzelem magam valamiféle „hős” szerepébe, vagy helyzetébe.

A hetes kijelentései

 1. Sokkal kevésbé vagyok gyanakvó az emberekkel és indító okaik­kal szemben, mint mások.
 2. Nagyon kevés dolog van az életben, amiben nem tudok örömöt találni.
 3. A dolgok mindig a legjobban alakulnak.
 4. Szeretném, ha az emberek nem vennék úgy szívükre a dolgokat.
 5. Szeretem, ha mások boldognak látnak.
 6. Rendszerint mindennek a jó oldalát látom, és nem keresem az élet negatív oldalát.
 7. Szinte mindenkit szeretek, akivel csak találkozom.
 8. Szeretek történeteket mesélni.
 9. Szeretem magam úgy látni, mint egy játékos gyermeket.
 10. Azt mondják, gyakran én vagyok az összejövetelek lelke.
 11. Szeretek elgondolkozni az események kozmikus rendjén, min­den történés univerzális értelmén.
 12. Elméletem: ha „valamennyi” jó, a „több” jobb.
 13. Úgy gondolom, nem jó dolog túl sokáig búslakodni.
 14. Szeretem „csinosan” kivitelezni a dolgokat.
 15. Szeretem az életet „ízlelni”.
 16. Általában lelkesen nézek a jövő elé.
 17. Szeretem jó kedvre deríteni az embereket.
 18. Legtöbbször igyekszem nem belekeveredni „nehéz” kérdésekbe.
 19. Hajlamosabb vagyok hol ezzel, hol azzal foglalkozni, mint egy valamiben elmélyedni.
 20. Gyermekkoromra, mint boldog korra emlékezem vissza.

A nyolcas kijelentései

 1. Kitartóan küzdők azért, amit el akarok érni.
 2. Könnyen rátapintok mások gyenge pontjára, és ott támadok rá­juk, ha provokálnak.
 3. Könnyen hangot adok elégedetlenségemnek.
 4. Nem félek szembeszállni másokkal – és szembe is szállok.
 5. Élvezem a hatalom gyakorlását.
 6. Ráérzek, hol rejlik a hatalom a csoportban.
 7. Agresszív, magabiztos ember vagyok.
 8. Tudom, hogy kell kivitelezni a dolgokat.
 9. Nehezen fogadom el és mutatom meg szelíd, gyöngéd, „nőies” oldalamat.
 10. Könnyen ráunok a dolgokra, szeretek mozgásban maradni.
 11. Igazság és igazságtalanság - kulcsszavak számomra.
 12. Megvédem az embereket, akik az én tekintélyem, vagy hatalmam alatt állnak.
 13. „Földi” embernek tekintem magam.
 14. Általában nem tartom sokra az önvizsgálatot, vagy a túlzott önelemzést.
 15. Meg nem alkuvónak ismerem magam.
 16. Nem szeretem, ha sarokbaszorítanak.
 17. Nem szeretem, ha rendreutasítanak.
 18. Azt hiszem, igazán keményen tudok dolgozni.
 19. Nem szeretem csak úgy hagyni a dolgokat.
 20. Szerintem sok ember saját maga csinálja a problémáit.

Kilences kijelentései

 1. A legtöbb embert túlságosan kihozzák a sodrából a dolgok.
 2. Kevés olyan dolog van az életben, amiért érdemes kiborulni.
 3. Csaknem mindig békés és nyugodt vagyok.
 4. Szeretem azokat az időszakokat, mikor semmit sem kell csinálni.
 5. Könnyen veszem a dolgokat.
 6. Nem emlékszem, hogy valaha is problémáim lettek volna az alvással.
 7. Bár vannak különbségek, úgy érzem, végeredményben a legtöbb ember nagyon hasonlít egymásra.
 8. Általában nem nagyon lelkesítenek a dolgok.
 9. Semmi sem olyan sürgős, hogy ne várhatna holnapig.
 10. Külső biztatásra van szükségem, hogy nekilendüljek.
 11. Nem szeretem pazarolni az energiámat. A legkisebb energiát igénylő megoldásokat keresem.
 12. Jelszavam: Nem hagyom magam bosszantani.
 13. Pártatlan bíró tudok lenni, mert az egyik fél épp oly jó, mint a másik.
 14. Utálom, ha nyugtalanítanak.
 15. Rendszerint a legkisebb ellenállás elvét követem.
 16. Büszke vagyok rá, hogy stabil ember vagyok.
 17. Jelentéktelennek igyekszem feltüntetni a dolgokat, hogy másokat megnyugtassak.
 18. Nem gondolom magam túl fontos személynek.
 19. Nehezemre esik odafigyelni.
 20. Egyetértek a következő mondással: ha ülhetsz, ne állj; ha fekhetsz ne ülj.

A teszt eredménye


Egyesa tökéletes, célorientált, elvhű és tökéletességre törekvő 0
Kettesa segítő, nagyvonalú, nyíltszívű, birtokló és másoknak örömet szerző 0
Hármasa sikeres, eredményes, alkalmazkodó, céltudatos és imázs központú 0
Négyesa művész, kifejező, drámai, önmagával elfoglalt és érzékeny 0
Ötösa szakértő, éles megfigyelő, újító, titkolózó, alapos és kíváncsi 0
Hatosa kérdező, megnyerő, felelősségteljes, lelkiismeretes és gyanakvó 0
Hetesa kalandozó, spontán, sokoldalú, élvhajhász és szétszórt 0
Nyolcasa harcias, a vezető, önbizalommal teli, határozott és tettrekész 0
Kilencesa békítő, fogékony, jelenléte megnyugtató, szívélyes és konfliktuskerülő 0

Fontos: a program nem rögzíti és nem őrzi meg az eredményt. Az oldal bezárásakor vagy újrahívásakor az addigi válaszok és pontszámok törlődnek. Ha meg akarod őrizni az elért pontszámokat, neked kell valamilyen módon elmenteni (képernyőmentés, lejegyzés, stb.).

      


Szerk:webmesterIdő : 2020.12.22.Olvasás :521

<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>
 
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.

Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Írd be ide a fenti képen látható kódot. A a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat
 
STATISZTIKA
TÁRSOLDALAK
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ

Keresés honlapon


Felhasználónév:

Jelszó: 
 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

ONLINE CHESS SCHOOL
AND MATERIAL
COLLECTIONS

ONLINE
SAKKISKOLA
ÉS ANYAGGYŰJTEMÉNY

 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.