ENNEAGRAM önismereti rendszer

Az emberi karakterek tipusai és magatartásmintái

 
 
   
Következő írás >>>

Az ENNEAGRAM alapjai

Az enneagram kilenc karaktertípust határoz meg, amelyeket egy enneagram nevű geometriai alakzat sarokpontjai reprezentálnak, és amely alakzat az egyes típusok közötti kapcsolatokra is utal. Az egyes karaktertipust számokkal azonosítják, hogy csökkentsék az elnevezések általi téves asszociációk veszélyét. Mivel különféle gondolati iskolák alakultak ki, hogy az enneagram aspektusait hogyan értelmezzék és adják közre, ezért az enneagram elmélete nem minden esetben egységesített vagy következetes.

Az enneagramkarakter - a karakterfixáció - gyerekkorban rögzül minden embernél, a körülményektől függően, általában 2-4 éves korban, egyúttal eldől milyen karaktere lesz. Ennek oka, egy mély érzelmeket kiváltó konfliktus megélése, melyre hatással van az összes addig megszerzett tapasztalat. Innentől kezdve ez lesz az egyén legmélyebb sérülése, ami meghatározza az egyén viselkedését és tudatalatti reakcióit. Ez mindegyik karakternél más és más, mivel ez határozza meg a fixáció jellegzetességeit.

Nincs jobb vagy rosszabb karakter - mindegyik egy körülírható lelki konfliktus eredménye, egy énvédelmi reakció. Ugyanakkor, a karakterváltás lehetőségét tagadja az elmélet, mivel a fixációt okozó az első mély érzelmeket kiváltó konfliktus már megtörtént, visszavonhatatlanul. Nem lehet kicserélni egy másik elsőre, csak vegyíteni egy eltérő énvédelmi stratégiával, ami meg is történik. Fontos tudni, hogy a fixációk helyes útja, kezelése az elveszett harmónia, az egyensúly, az esszencia visszanyerése felé van.

Mire jó az enneagram?

Az enneagramot többféleképpen lehet használni. Túlléphetünk a téves azonosulásokon, jobban megérthetjük vele magunkat, másokat, a körülöttünk történő események okait. Ennek eredménye a szabadság: boldogabb, kiegyensúlyozottabb, magabiztosabb élet, amit már nem a karakterfixáció irányít.

Megérhetjük belőle, hogy mindegyik típusnak vannak csapdái, melyekbe akaratlanul is beleesnek az ide tartozó emberek, illetve nagyjából lehet tudni, hogy mik azok a dolgok, amik boldoggá tehetik őket. Ha felismertük a típusunkat, az segít meglátni a hibáinkat, és így szembenézhetünk velük, és túlléphetünk rajtuk. Ugyanígy, az enneagram segít megtalálni azt, amihez valóban tehetségünk van. Minden típusú ember egyéni bánásmódot igényel, ezért az enneagram nagy szolgálatot tehet a társas kapcsolatok építésekor is a magánéletben és a munkahelyen is. Vezetők számára nagy segítséget nyújthat beosztottaik motiválásához, a velük való bánásmód területén.

Az enneagram tükröt tart elénk, az önismeret és az emberismeret fejlesztésének egy lehetséges módszere. Lehetőséget kínál arra, hogy megláthassuk, mi motivál minket, és másokat, mi az, ami leginkább stresszt okoz, hogyan működünk valójában. Felismerve azt, hogy mi magunk és környezetünk a különböző típusokban eltérő indítékokkal, motivációkkal, magatartásmintákkal rendelkezünk, lehetőséget ad annak belátására, hogy ugyanazt a feladatot mindenki egy kicsit másképpen végzi el. Ez lehetőséget ad a megbocsátásra: magunknak, szüleinknek, testvéreinknek, gyermekeinknek, barátainknak, munkatársainknak. Lassan abbahagyhatjuk életünk szereplőitől azt követelni, hogy mások legyenek, mint amik. Nem követelhetünk almát a körtefától. A hibáztatás, bűntudat elavulttá válik, és el tudjuk engedni.

Mire nem jó az enneagram?

Önigazolásra és önámításra, mások meg- és elítélésére. Az enneagram, rossz hozzáállás esetén ártalmas is lehet. Az itt leírt mintázatok felismerése és megtanulása igazolássá válhat. „Ilyen vagyok, és kész! Nem tudok tenni ellene!” felkiáltással ellenállhatunk minden változásnak. Másrészt, ha ítélkezésre, a másik ember beskatulyázására használjuk, akkor nem közelebb hoz, hanem eltávolít.

Az enneagram technikai részletei

A karakter enneagram dinamikus rendszer. Kilenc pontból áll az ábrája, amely egyenként megjelöli a karaktereket és a vonalakkal megmutatja a köztük levő mozgásokat. A gyökér pontoknál a legerősebb a hozzájuk tartozó tulajdonság (9,3,6). Ezeknél a pontoknál látszólag nincs jelen a düh (9), a tiszta szeretet (3) és a félelem (6). Ennek oka, hogy ezt próbálják a legjobban elrejteni.

Az ábra alján lévő karakterek energiaszegényebbek, míg a felül levők energiatúltengésben szenvednek. Például a 9-es karakterűek szinte soha nem engedik szabadjára dühüket, mert félnek a következményektől, magukban tartják azt és ez folyamatosan csak gyűlik - ebből lesz az energiatúltengés, fizikai téren pedig ezért nőnek olyan nagyra. Az energiaszegénység egyik példája a 4-es alapjátszmája, a "szegény én", melyben szomorkásan arra vár, hogy megvigasztalják.

A baloldal a lázadó, non-konformista oldal és a jobb az alkalmazkodó, konformista oldal. Ez a karakterek energia szerzési stratégiáiban játszik szerepet. A rosszul menő dolgok ellen való lázadás a 6-osra (baloldal, félelem gyökér pont) a legjellemzőbb, míg az imázs pontosok a jobb oldalon (2-3-4) inkább nem lázadnak, nehogy megsértsenek valakit és emiatt kevesebb szeretet kapjanak. A düh pontosok esetében a kilences gyakran nem tudja eldönteni mit is tegyen (az enneagram ábra középen van), az egyes (jobb oldal, belső típus) inkább magába folytja a dühét, nehogy szabálytalanságot kövessen el, végül a nyolcas (baloldal, külső típus), kifelé vetíti dühét és általában kidühöngi magát.

 

Kapcsolatok

A kilenc karakter nem tekinthető egymástól különálló elszigetelt egységként. Az egyes karakterek fő mozgatórugója közt nagyon sok egybeesés van, ezért az enneagram a kilenc típust többféle egységre bontja: triászokra, szinezetre és mozgásokra.

 

Az energia, a mozgató erő szerinti triász:

Az ösztönös triász: A Nyolcas, az Egyes és a Kilences típusok alapproblémája az ösztönös, belülről fakadó, autonóm cselekvés és a társadalmi megfelelés közötti ellentét kezelése. Rendkívül fontos számukra az az önállóság érzése. Befolyásolni akarják a világot, de legalábbis azt akarják, hogy a külvilág ne befolyásolja őket. Problémájuk van a düh, a harag, az agresszió kifejezésével.
A nyolcas (külső pont) énhatárai elsősorban kifelé irányulnak. Állandó erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy a külvilág befolyását elhárítsa, erős védőpajzsot alakít ki. Dühét agresszióját átéli, és ki is fejezi. Az egyes (belső pont) sokkal több energiát fordít belső határainak fenntartására, ösztönkésztetéseinek visszaszorítására. Tökéletességre törekszik, pontosan tudja, mi a helyes, dühét csak akkor fejezi ki, ha az igazolható. A kilences (gyökérpont) mindkét irányban, kifelé és befelé is igyekszik fenntartani énhatárait. Dühéről, agresszív késztetéseiről egyszerűen nem vesz tudomást, rendkívül megértő, kerüli a konfliktusokat, viszont rendkívül makaccsá, ellenállóvá válik, ha úgy érzi, hogy befolyásolják.

A gondolkodó triász: A Hetes, az Ötös és a Hatos típusok leginkább gondolataikban érzik otthon magukat. Biztonságra, támogatásra, belső útmutatásra vágynak. Keresik a helyüket a világban, az élet – vagy legalábbis saját életük – értelmét, de legalábbis meg akarják érteni a világot, amiben élnek. Mivel azonban a világ – és benne önmagunk – működése nem mindig érthető, sőt, gyakran irracionális, ez félelmet, szorongást, aggodalmat vált ki.
A hetes (külső pont) kalandvágyó, bátran veti bele magát az életbe. Ő saját belső világától fél, attól, hogy elborítja a fájdalom. Ennek elkerüléséhez állandó ingerekre, tevékenységre van szüksége. Az ötös (belső pont) félelmei a külvilággal kapcsolatosak. Mivel fenyegetőnek érzi azt, saját elméjébe vonul vissza, profivá, szakértővé válik. A gyökérpont a hatos, az ő számára a legfontosabb a biztonság. Energiáit egyaránt fordítja kifelé és befelé, ezért rendkívül ellentmondásos személyiség. A félelemre kétféleképpen reagálhat: vagy rendkívül aggodalmaskodó, szorongó, vagy éppen ellenkezőleg, nem vesz tudomást félelmeiről.

Az érző triász: A Kettes, a Négyes és a Hármas számára legfontosabbak az érzelmek, a szeretet megélése. A legfontosabb kérdés, amire életük során választ keresnek identitásukkal, énképükkel kapcsolatos: „Ki vagyok én?” Hajlamosak felépíteni egy külvilágnak szánt imázst, egy olyan énképet, amit szerintük a külvilág elvár, vagy értékel. Ennek az "image"-nek akarnak azután megfelelni. Igen fontosak számukra a kapcsolatok, mások véleménye, megítélése. Épp ezért ők a függőségre leginkább hajlamos típusok. Mindhárom típusnak az a fő problémája, hogy nem hiszi el, hogy értékes. Úgy érzi, valamilyen tekintetben „nem elég jó”, valami „nincs rendben” vele, hogy őt önmagáért lehet szeretni.
A kettes kifelé, mások felé fordul, úgy gondolja, hogy akkor szerethető, ha segít, ha gondoskodik másokról. A négyes befelé fordul, önmagát keresi, alapvető életérzése, hogy ő különleges, más mint a többiek. A gyökérpont a hármas, ő távolodik el legjobban önmagától, érzelmeitől. Azt várja, hogy a külvilágban elért teljesítményéért szeressék, értékeljék. Energiái egyaránt fordulnak kifelé és befelé: a ketteshez hasonlóan szüksége van külső megerősítésre, a négyeshez hasonlóan pedig igyekeznek egy belső konzisztens énképet kialakítani.

 

Az emberi kölcsönhatás jellege, a cselekedetek iránya szerinti triászok

Az agresszív triász: A Hetes, a Nyolcas és a Hármas karakterek az agresszív ego kiterjesztők. Ők különböző indíttatásokból, saját védelmük érdekében rákényszerítik akaratukat a környezetükre. A stresszre, a problémákra énjük kihangsúlyozásával reagálnak. Mindhárom típusnál problémát jelent saját érzéseiknek a feldolgozása. Ezek a karakterek úgy reagálnak, hogy „én” vagyok a központ. Erősségeik, hogy függetlenek, energikusak és határozottak. Gyengeségeik, hogy igényesek és néha nehezen viselik a kötelességeket. A Hármas a céljaiban agresszív, a figyelem kivívásának reményében. A Hetes agresszív módon igyekszik teljesíteni vágyait a biztonság megszerzése reményében. A Nyolcas agresszív módon érvényesíti magát, az autonómia megszerzésének reményében. Fontos tudniuk, hogy önérvényesítő típusként hajlamosak intenziv fellépésre, hogy jól érezzék magukat. Próbáljanak tisztában lenni azzal, hogy mit éreznek valójában és hogyan érezhetnek mások, mielőtt ösztönösen követelnék, amire szerintük szükségük van.

Az engedelmes triász: Az Egyes, a Kettes és Hatos karakterek az engedelmesek. Nekik fontos, hogy hasznosak legyenek. Ők a gyermekkorban megtanult szabályoknak próbálnak meg engedelmeskedni. Így az engedelmesség nem feltétlenül azt jelenti, hogy másoknak engedelmeskednek, hanem saját szabályaiknak, s azok szerint élnek, döntenek, cselekszenek. A triász tagjai elkötelezettek, szorgalmasak, áldozatosak és felelősek. Problémáik, hogy nehezen pihennek és néha feljebbvalónak érezhetik magukat másoknál. Az Egyes a szabályok betartásával, az autonómia megszerzésének reményében fordul az emberek felé. A Kettes a figyelem kivívásának reményében fordul az emberek felé azáltal, hogy szereti és törődik velük. A Hatos pedig azáltal. hogy hűséges a biztonság megszerzése reményében. Néha fontos lenne átgondolni, hogy mire van szükség valójában, mielőtt ösztönösen betartanák a rendelkezéseket, szabályokat.

A visszahúzódó triász: A Négyes, az Ötös és a Kilences karakterek pedig a visszahúzódók. Ők az álmodozók, akiknél gyakran keveredik a vizualizált valóság a materializált valósággal. Mindhárom karakter a stressz hatására eltávolodik a valóságtól, visszamenekül saját világába. Erősségeik, hogy introspektívek - önelemzők - ötletesek és nem figyelemfelkeltőek. Gyengeségeik, hogy nagyobb csoportokban nehezen találják meg helyüket és a felelősség vállalásával gondjaik támadhatnak. A Négyes az idealizált önmagába vonul vissza, a figyelem kivívásának reményében. Az Ötös a biztonság megszerzésének reményében vonul vissza az elméjébe. A Kilences az autonómia megszerzésének reményében vonul vissza biztonságos belső szentélyébe. Fontos tudni, hogy a triász tagjai hajlamosak a gondolataikat és álmaikat valóságosnak venni, hogy azt higgyék, minden rendben van. Próbáljon jelen lenni a valóságban, és ne azon gondolkozzon, hogy soha nem ér rá.

 

Az élet akadályaira és nehézségeire adott reakciók szerinti triászok

Megoldást keresők triásza: Az Egyes, a Hármas és az Ötös tartozik ide. Akadályokkal szembesülve a triász tagjai a megoldás felé törekszenek, a lehető leggyorsabban és hatékonyabban. Nagyra értékelik a problémamegoldás érzelem nélküli megközelítését, értékelik a kognitív hatékonyságot, szemben az érzelmi érvelésben rejlő irracionalitással. Az Egyes a hitrendszerén belüli megoldásra, az erkölcsi törvény és az etikai méltányosság értékelésére összpontosít. Az Ötös ezzel szemben a probléma szélesebb körű megközelítésére törekszik, gyakran kilépve a megszokott megoldások köréből. A Hármas mindkettőt meg fogja tenni, de főleg a zűrzavart akarja simán megoldani, anélkül, hogy befolyásolná önmaga vagy mások véleményét. Bár a hatékonyság kiváló problémamegoldó stratégia, az érzelmek tagadása káros lehet. A triász tagjainak számára az a tanács, hogy az érzések, bár rendetlenek és irracionálisak, szükségesek a problémákra történő reagáláshoz. Velük való foglalkozás, tagadás vagy elnyomás helyett, nemcsak erőteljes élményt nyújt, hanem növeli és javítja másokkal való empatikus kapcsolatokat.

Pozitív kiutat keresők triásza: A Kettes, a Hetes, és a Kilences tartozik ide. Az arany középút, amire ezek a típusok összpontosítanak. Ha nehéz helyzet, a triász tagjai igyekszenek a probléma nagyságát kissebbíteni. A Hetes a boldogságra összpontosít, a környezet optimális fenntartása révén. A Kettes az emberekre összpontosít, megnyugtatja igyekszik őket a bajban. A Kilences az egész megpróbáltatás során megőrzi nyugalmát, mások megnyugtató jelenléteként működik. A triász tagjainak egyik problémája, hogy néha figyelmen kívül hagyják a problémát, sőt tagadják annak létezését. A boldogságra és a pozitivitásra való összpontosítás felhasználható a problémák elkerülésére, de fontos emlékeztetni a triász tagjait, hogy bizonyos esetekben jobb szembesülni a problémával..

Érzelmi valóság triásza: A Négyes, a Hatos és a Nyolcas tartozik ide. Az akadályok és problémák érzelmi reakciót váltanak ki bennük, és erre koncentrálnak. Nyíltan kifejezik véleményüket, és érzelmi választ keresnek, hogy megismerjék a többiek álláspontját. A Nyolcas nyíltan kifejezi a haragot, gyakran érzi, hogy a konfliktusok energiával töltik fel. A Négyes visszahúzódóbb módon reagál a reakciójukra, gyakran művészi vagy szimbolikus formában. A Hatos reakciója szelektívebb, az érzelmi felszabadulást használja az emberek, vagy a helyzetek értékelésének módszereként. A triász tagjainak reakcióját kevésbé támogatja a racionalitást és az érzelmi elfojtást értékelő világunk. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a típusok nem jók. Éppen ellenkezőleg, ők azok, akik valószínűleg hatékonyan tudják feldolgozni saját és mások érzelmeit. Csak arra kell figyelniük, hogy ne lendüljenek túl. Tudatában kell lenniük, hogy belső frusztrációik mennyire befolyásolnak másokat.

Az utóbbi két triászra épül a honlapon is alkalmazott kétlépcsős teszt, amely jelentősen lerövidíti az általában időigényes enneagram teszt kitöltési idejét.

 

Dinamika

A jobboldali ábrán az egyenesek a személyiség mozgását, azaz dinamikáját mutatják. A mozgások során ideiglenesen átvesszük a karakterünkhöz kapcsolódó pont bizonyos tulajdonságait. Az úgynevezett gyökérpontok, a Hármas, a Hatos és a Kilences egy zárt háromszög csúcsain helyezkednek el. A többi pedig egy folytonos vonallal egymással vannak összekötve. Ezek a vonalak a karakterek közti elmozdulásokat mutatják és mindkét irányban végbemehet a mozgás. Az elmozdulás iránya szerint több elnevezést használnak.

Egyik a dezintegráció, ami a stresszpont felé történő mozgást jelenti. Ha a szokásos viselkedéssel nem tudunk megoldani egy problémát vagy feloldani a feszültséget, új, átvett megküzdési stratégiák segítségével védhetjük meg a magunkat. Ez alkalmassá tesz arra, hogy enyhítsük a nyomást. A stresszpontok nem eredendően rosszak. Segítenek a gondok megoldásában más források felszabadítása által. Ugyanakkor a stresszpontjaink kevésbé kívánatos tulajdonságainak felvétele gondokat okozhat anélkül, hogy tudnánk róla. Ahogy tudatosabbá válunk, jobban ki tudjuk használni stresszpontunk előnyeit anélkül, hogy az kihasználna minket.

A másik az integráció, amit gyakran szívpont felé történő mozgásnak is neveznek. Ha biztonságban érezzük magunkat, a harmónia vonalán mozdulunk el (az előző ellentétes iránya az ábrán), és felvesszük az adott pont a pozitív, előnyös jellemzőit a fejlődés és a kiteljesedés eléréséhez. Azonban a harmónia útján is vigyázni kell, hogy nehogy felvegyük a kevésbé kívánatos tulajdonságait, mert ez is súlyos gondokat okozhat anélkül, hogy tudnánk róla.

Fontos megjegyezni, hogy itt sem váltunk személyiségtípust! Csupán a megfelelő és remélhetőleg hasznos stratégiákat veszünk át a kapcsolódó karakterektől. Mindez jobbára - és jobb ha - tudattalanul, természetes folyamatként zajlik le.

 

Szinezet

Minden pont hozzáfér két, az ábrán szomszédosan elhelyezkedő pont energiájához is. Például egy Hetesnek lehet Hatos vagy Nyolcas színezete. Így míg alapvetően Hetes módra élnek és gondolkodnak, személyiségüknek lesz Hatos vagy Nyolcas összetevője, így nagyon különbözőnek látszanak. Legtöbbünknek egy domináns színezete van, bár életünk bizonyos szakaszaiban a másik szomszédból is meríthetünk erőt.

 

Ösztönvariánsok

Az enneagram karakterek leírását kiegészíti a három ösztönvariáns szerinti beosztás. A három alapvető, úgynevezett állati ösztön mindenkinél jelen van, melyek közül egy, a karakterfixáció után a személyiségre jellemző módon meghatározóvá válik és tudattalanul működik. Körülményektől függően, általában 8-10 éves kor körül. Elnevezéseik a szociális, akik első sorban a csoportokban betöltött szerepükre, a létfenntartó. akik az egyed túlélésére, míg a szexuális az egyed szaporodására összpontosítanak.

A jellemzően szociális ösztönkésztetésű emberek legjobban csoportok vagy csapatok tagjaként érzik jól magukat. A többi altípusnál jobban érdekli őket a csoporton belül a saját és mások helyzete, következésképpen foglalkoztatja őket a státusz. A saját elfogadtatása érdekében igyekeznek beleilleszkedni és kedvesek lenni másokhoz - minden enneagram személyiségtípus a magam módján törekedve erre.

A jellemzően létfenntartó ösztönkésztetésű emberek általában megpróbálnak kényelmesek és függetlenek lenni. Jólétük nagyon fontos számukra, ezért nagy figyelmet fordítanak egészségükre, házukra és pénzügyi helyzetükre. Kevésbé érdeklődnek az interperszonális kapcsolatok iránt, és általában kevésbé spontánok, és nem mutatnak annyira érzelmeket, mint az enneagragram-típusuk másik két altípusának emberei.

A jellemzően szexuális ösztönkésztetésű embereket nagyon érdekli egy-egy kapcsolat. Intimitást keresnek, és ez megjelenhet a szexualitásban, bár nem feltétlenül. A kapcsolat fennállása nagyon fontos számukra. Az altípusok közül a legszenvedélyesebbek, temperamentumosak és több energiájuk van. Kevésbé vannak problémák a harcba kerüléssel, és kevésbé törődnek a szabályokkal és a felelősséggel.

Fontos, hogy előfordulhat, amikor az altípus visszájára fordul: így például a szociális 6-osból sok csalódás hatására antiszociális lehet, aki alapvetően szociális altípusa miatt vágyik a társaságra, de mégis inkább elvonul a rossz tapasztalatok miatt és csak akkor érzi jól magát, ha egyetértenek vele, vagy ha ő van a figyelem központjában.

 

      


Szerk:webmesterIdő : 2021.01.07.Olvasás :1922

Következő cikkhez >>>
 
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.

Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Írd be ide a fenti képen látható kódot. A a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat
 
STATISZTIKA
TÁRSOLDALAK
ELÉRÉSEK
REGISZTRÁCIÓ

Keresés honlapon


Felhasználónév:

Jelszó: 
 
 
A könyv címlapja

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

ONLINE CHESS SCHOOL
AND MATERIAL
COLLECTIONS

ONLINE
SAKKISKOLA
ÉS ANYAGGYŰJTEMÉNY

 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.